Strona startowa

Platforma wyborcza

partnerzy:

$partner1 ponidzie.tv

Wybierz powiat:

Kliknij i ogladaj

Zdając sobie sprawę z wagi decyzji, jaką Państwo będziecie podejmować, postanowiliśmy zaprezentować naszych kandydatów, ludzi odpowiedzialnych, uczciwych i oddanych pracy społecznej. Bez wątpienia takimi cechami obdarzona jest nasza kandydatka na burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pani Elżbieta Śliwa, buszczanka, żona, matka i babcia. Z wykształcenia ekonomistka, obecnie sprawuje funkcję kierownika Placówki Terenowej KRUS.

https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44162518_1958389167798118_5440400671155159040_n.jpg?_nc_cat=102&oh=fb510f2447d84d2a3aad42344b79a779&oe=5C457104
kliknij aby powiększyć

W swym programie wyborczym postawiła na silny rozwój gminy, pomoc osobom starszym oraz podniesienie poziomu życia w sołectwach. Pani Elżbieta Śliwa będzie zmierzać do podjęcia rządowego programu mieszkanie plus. Wszyscy wiemy, że problemy mieszkaniowe to jedne z najważniejszych przyczyn ucieczki młodych ludzi z naszego regionu. Równie ważnym jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, co Pani Elżbieta Śliwa deklaruje w swym programie.

Wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój ponadto zapewne zaciekawi projekt termomodernizacji budynków, w szczególności, że posiada on wsparcie w postaci rządowego programu, wartego ponad 103 miliardy złotych!W jego ramach mieszkańcy naszej gminy będą mogli liczyć na dotację w wysokości do 80% wartości inwestycji, do której można zaliczyć będzie m.in. docieplenie budynku, wymianę okien czy kotła c.o.

Innym ważnym dla naszej lokalnej społeczności punktem programu wyborczego KWW Elżbiety Śliwy jest przywrócenie komunikacji miejskiej, tak aby zapewniała ona kontakt nie tylko w obrębie Buska-Zdroju, ale także by łączyła ona możliwie jak najszerszą grupę sołectw naszej gminy. Pozwoli to mieszkańcom,szczególnie dzieciom i osobom starszym na swobodne dotarcie np.: na basen czy do lekarza.

Ważnym elementem programu wyborczego Pani Elżbiety Śliwy jest także inwestycja w przyszłość naszych dzieci, inwestycja w ich edukację. Rozwój szkolnictwa,poszerzanie oferty edukacyjnej, informatyzacja i doposażenie szkół w nowoczesne pomoce pozwoli naszym dzieciom nie tylko na komfortowe, ale też nieodbiegające od najwyższego poziomu, nauczanie.

Kolejnym punktem programu wyborczego KWW Elżbiety Śliwy jest wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ważną, jakże wyczekiwaną przez wielu Wyborców, inwestycją jest wybudowanie basenów mineralnych - aquaparku, łatwo dostępnego obiektu rekreacyjnego dla mieszkańców naszej gminy oraz turystów, z którego będą oni mogli korzystać przez cały rok. Z tym zagadnieniem wiąże się także problematyka stworzenia gminnych ujęć wody, tak aby mieszkańcom zapewnić jej niższą cenę i uniezależnić się jednocześnie od zakupu w tym zakresie od ościennych jednostek samorządu terytorialnego,zwiększając tym samym bezpieczeństwo nas wszystkich, o czym musimy wiedzieć, mając w pamięci niesławną awarię sieci wodociągowej w Busku-Zdroju, pozbawiającą naszych mieszkańców bieżącej wody na długi okres czasu.

Kandydatka na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pani Elżbieta Śliwa będzie wspierać kolej poprzez:

  • budowę i rewitalizację linii kolejowej łączącej Busko-Zdrój z Tarnowem.
  • lobbowanie i współpraca z samorządem zainteresowanym przywróceniem połączenia kolejowego Busko-Zdrój-Kielce/Kielce-Busko-Zdrój w cyklu 7 dniowym, umożliwiającym dojazd do szkół, pracy itd.
  • renowacja i uruchomienie kolei wąskotorowych jako szansa na rozwój infrastruktury i turystyki PONIDZIA!


Zabiegać będziemy też o włączenie do planu budowy dróg, drogi szybkiego ruchu na trasie Kielce – Tarnów, przebiegającej u granic naszego miasta, jakże istotnej nie tylko dla bezpieczeństwa ruchu, ale i zapewnienia zrównoważonego rozwoju całego regionu.

Współpraca regionalna z samorządowcami Ponidzia w celu przygotowania spójnej oferty turystycznej oraz rozwiązywania lokalnych problemów.

Aby osiągnąć te bardzo ambitne cele, koniecznym jest wsparcie udzielone przez Państwa naszym kandydatom do Rady Gminy Busko-Zdrój. Są to ludzie pracowici, oddani swojej pasji, jaką jest działalność na rzecz lokalnej społeczności. Nasi kandydaci dołożą wszelkich starań, aby głos każdego z Państwa został wysłuchany,my nie pomijamy nikogo bez względu na polityczne przekonania.

Naszym celem jest bezkonfliktowe funkcjonowanie naszej społeczności, tak tylko bowiem nasza Mała Ojczyzna rzeczywiście będzie sprawnie działać, przez zapewnienie udziału wszystkich jej mieszkańców w zapadających decyzjach oraz uczestnictwie we wspólnych zadaniach i sukcesach. Partnerskie podejście oraz wzajemny szacunek to cechy, które bez wątpienia możemy przypisać naszym kandydatom.


 https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/42399293_1949291522041216_3714082237755424768_n.jpg?_nc_cat=105&oh=1426f3faa12c950bb8fc58e017b84cf6&oe=5C427359
kliknij aby powiększyć

#DaSię
Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Elżbiety Śliwy:

Społeczeństwo:
- Program Mieszkanie Plus
- Rozwój bazy medycznej i współpraca z Powiatem Buskim w celu poprawienia kondycji Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju
- Dzienny dom opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych
- Zajęcia na basenie dla seniorów z elementami rehabilitacji
- Publiczny żłobek gminny
- Wprowadzenie w życie Uchwały na temat Młodzieżowej Rady Miejskiej
- Dialog i konsultacje społeczne, budżet obywatelski
- Innowacyjne place zabaw – nauka poprzez zabawę
- Place zabaw dla najmłodszych „strefa maluszka”
- Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
- Walka ze smogiem, Program "Czyste Powietrze"

Innowacyjna gmina
- Inkubator przedsiębiorczości i centrum obsługi biznesu w Urzędzie Miasta i Gminy
- Obniżenie lokalnych podatków i preferencyjne stawki dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
- Budowa gminnych ujęć wody – obniżenie cen za wodę i ścieki
- Inteligentna specjalizacja edukacji – branża IT
- Filia uczelni wyższej np. AGH, Politechnika Świętokrzyska
- Rozwój uzdrowiska poprzez tworzenie nowych kierunków edukacji związanych z tematyką okołouzdrowiskową
- Pomoc absolwentom poprzez program Start – up i współpracę z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii
- Darmowe Wi-Fi w centrum miasta, na alei Mickiewicza i obiektach użyteczności publicznej
- Możliwie maksymalne pozyskiwanie środków z funduszy unijnych
- Nowoczesny transport, przywrócenie komunikacji miejskiej
- Lobbing na rzecz budowy trasy kolejowej do Tarnowa i przywrócenie na stałe połączenia z Kielcami
- Rozwój handlu, marka uzdrowiska jako produkt regionalny
- Likwidajca opłaty targowej
- Targi Kwiatów oraz cykliczne kiermasze produktów regionalnych
- Nowe miejsca do handlu w Zdroju
- Rzetelny budżet, transparentność inwestycji, przejrzystość transakcji

"Busko-Zdrój – Kurort przyszłości"
- Park Zdrojowy-remont i rewitalizacja (ogrodnik miejski, mini-zoo, strefy relaksu, Aleja Róź, Salon Miejski itd.)
- Baseny mineralne i rekreacyjne
- Rewitalizacja zbiornika rekreacyjnego w Radzanowie
- Budowa ścieżek rowerowych i wytyczenie tras Nordic Walking
- Nowoczesne parkingi stworzone w zgodzie z technologią Smart City
- Promocja marki miasta turystycznego, rozwój turystyki weekendowej SPA, zdrowie, sport.
- Organizacja wydarzeń kulturalnych dostosowanych dla mieszkańców oraz turystów
- Pozyskanie środków na salę koncertową lub amfiteatr w celu organizacji wydarzeń kulturalnych

 

Szukaj nas na:
www.facebook.com

Youtube


Materiał sfinansowany ze środków komitetu wyborczego:
Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety ŚliwyFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odsłon: 8029Data ostatniej weryfikacji: 2018-09-20

Materiał wyborczy: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY ŚLIWY.


więcej

Wydarzenia/imprezy