Strona startowa

Platforma wyborcza

partnerzy:

$partner1 ponidzie.tv

Wybierz powiat:

Kliknij i ogladaj


ZAWSZE Z LUDŹMI I DLA LUDZI

Pełniąc powyższe funkcje publiczne i społeczne starałem i staram się pomóc wszystkim osobom które zwracają się do mnie o taką pomoc.

lolo_stanislaw1.jpg

Wielokrotnie skutecznie interweniowałem w ich oraz w swoim imieniu do różnych instytucji i organów władzy publicznej np:

1. Jako jedyna osoba spośród sprzeciwiających się budowie elektrowni wiatrowych w odległości poniżej 2 km od domów mieszkalnych reprezentując NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych zostałem dopuszczony do czynnego udziału w tym postępowaniu administracyjnym na prawach strony, gdzie udało mi się skutecznie bronić interesów naszych rolników i mieszkańców, a dzięki doskonałej współpracy i udzielonej mi pomocy przez licznych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz podobnym sprzeciwie w innych częściach kraju Rząd zjednoczonej prawicy na mocy ustawy zabronił budowy tych elektrowni w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych w całym kraju i pomógł nam wszystkim.

2. 19.10.2016 r. po bezskutecznych interwencjach moich i mieszkańców u Wojewody, Starosty i innych instytucjach, zaprosiłem reporterów telewizji TRWAM do Niegosławic na nagranie reportażu "Po Stronie Prawdy" na temat: zwężenia drogi powiatowej i budowy nowych odcinków rowów prawdopodobnie bez wymaganej dokumentacji zobacz ten reportaż w internecie na "www.radiomaryja.pl 19.10.2016 reportaż z Niegosławic gm. Pacanów spór o szerokość drogi", gdzie wraz z mieszkańcami i innymi użytkownikami tej drogi broniliśmy swoich interesów i praw.

lolo_stanislaw3.jpg

lolo_stanislaw4.jpg

3. Również pełniąc funkcję Radnego Rady Gminy Pacanów stałem po stronie Ludzi i sprzeciwiałem się wielu patologiom występującym w samorządzie gminnym między innymi interweniowałem i ujawniłem:
- Niezgodne z obowiązującym prawem niestosowanie przepisów KPA w prowadzonym przez Kierownika GOPS postępowaniu - za co kierownik ten został ukarany,
- Niezgodną z prawem Jedno ze spotkań Stanisława Lolo bezprzetargową sprzedaż z Panią Wojewodą Agatą Wojtyszek nieruchomości gminnej - co potwierdził protokół pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli.
- Niezgodny z prawem podział gminy na okręgi wyborcze - co skutkowało ich zmianą.
- Niezgodne z prawem zawyżanie opłat za wywóz nieczystości ciekłych - co skutkowało uchyleniem uchwały przez Wojewodę.

4. Pomogłem również wielu osobom z poza terenu gminy Pacanów i Solec-Zdrój np. będąc Radnym sporządziłem pierwsze wnioski procesowe do Sądu Okręgowego w Kielcach i "załatwiłem" darmowego adwokata z urzędu dla młodej osoby ze Starachowic więzionej przez Państwo polskie (czyli ubezwłasnowolnionej przez Sąd w imieniu Rzeczypospolitej) i przez 7 lat w zamkniętej placówce w Słupi z powodu choroby. Wystąpiłem też do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o jej udział w tej sprawie w charakterze obserwatora - co w efekcie skutkowało całkowitym uwolnieniem tej osoby i przywróceniem jej podstawowych praw człowieka.

lolo_stanislaw2.jpgJAKO RADNY RADY POWIATU BUSKIEGO CHCIAŁBYM :

- Dalej bezinteresownie pomagać ludziom pokrzywdzonym przez różne instytucje państwowe i samorządowe którzy potrzebują takiej pomocy.

- Pracować jako Radny Powiatowy i jako Pełnomocnik z ramienia PiS współpracować z naszymi parlamentarzystami z Prawa i Sprawiedliwości nad poprawą warunków ochrony zdrowia w naszym powiecie w szczególności nad likwidacją katastrofalnego wieloletniego zadłużenia Buskiego Szpitala będącego na krawędzi bankructwa.

- Pracować jako Radny Powiatowy nad lepszym rozwojem infrastruktury drogowej na terenie całego powiatu i lepszym jej utrzymaniem, oraz właściwym wykorzystaniem środków finansowych przekazywanych od Wojewody i Rządu.

- Wsłuchiwać się w problemy mieszkańców i wspierać tworzenie nowych miejsc pracy oraz inicjatywę większego uniezależnienia gmin od powiatów i sołectw od gmin i od wójta np. przez utworzenie funduszy sołeckich których nie ma na terenie gminy Pacanów, co uniezależniłoby małe społeczności wiejskie od koniunktury politycznej w samorządzie gminnym i powiatowym.

Proszę Państwa o zaufanie i o oddanie głosu na moją osobę w dniu 21.10.2018 r.

lub na listę Prawo i Sprawiedliwość

Z poważaniem Stanisław LoloFormularz kontaktowy... już wkrótce

Odsłon: 2135Data ostatniej weryfikacji: 2018-09-28

Materiał wyborczy: KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.


więcej

Wydarzenia/imprezy