Strona startowa

Platforma wyborcza

partnerzy:

$partner1 ponidzie.tv

Wybierz powiat:

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Busko-Zdrój...

Dodał: admin Data: 2018-10-11 21:43:03 (czytane: 1389)

W roku 2009 z inicjatywy m.in. obecnego Burmistrza Waldemara Sikory oraz obecnego Prezesa stowarzyszenia Michała Marońskiego założone zostało Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój.




Za nami 9 lat ciężkiej pracy na rzecz lokalnego samorządu. To praca Burmistrza i Rady Miejskiej, ale też w zakresie działalności społeczno – kulturalnej Stowarzyszenia. Przez ten okres Miasto i Gmina zmieniły się i wciąż zmieniają na lepsze. Mamy nowe drogi, ulice, obiekty zarówno w mieście jak i w gminie. Tylko w ostatnich latach łączna kwota inwestycji wyniosła ponad 190 mln przy jednoczesnym dofinansowaniu środkami zewnętrznymi ponad 106 mln. Wykorzystaliśmy w pełni możliwości pozyskania środków zewnętrznych, co widać na co dzień.

porozumienie_samorzadowe_baner01.jpg 

Stowarzyszenie przez ten okres aktywnie włączało się w życie społeczno – kulturalne Buska. Zorganizowaliśmy VII edycji Buskich Warsztatów Gospel, 4 turnieje piłkarskie tj. Mini Euro i Mini Mundial, Dzień Dziecka, Podziel się kroplą życia, Dzień Dawcy Szpiku , Bezpieczny powrót ze szkoły. Corocznie organizujemy Mikołajki dla dzieci oraz Szlachetną paczkę w stowarzyszeniu.

Jesteśmy organizacją, która poważnie traktuje mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Program który przygotowaliśmy jest programem realnym a część inwestycji już została rozpoczęta. Nie będziemy składać nierealnych obietnic przedwyborczych, popartych jedynie pustymi hasłami. Prezentujemy uczciwy, realny i szeroki program, który chcemy zrealizować. Przed Nami jeszcze wiele pracy i planów. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne i rozpoczęliśmy kolejne inwestycje, m.in. na przebudowę stadionu miejskiego, budowę nowych parkingów, rewitalizację części zdrojowej , poszerzenia monitoringu miejskiego czy budowę  nowych ścieżek rowerowych. Poniżej prezentujemy nasz kompleksowy i szczegółowy program wyborczy.

Relacja video z Konwencji Wyborczej:



PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
NA LATA 2018-2023

KONTYNUACJA ROZPOCZĘTYCH I PRZYGOTOWYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1

 

Po pierwsze...

Ochrona środowiska i ograniczenie niskiej emisji

 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz sektora mieszkaniowego:
  -ukończenie projektu termomodernizacji OSP w Dobrowodzie, Widuchowej, Skotnikach Małych, Szańcu, Kotkach, świetlic wiejskich w Widuchowej, Baranowie, Kostkach Dużych, Olganowie oraz Szkoły Podstawowej w Słabkowicach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju;
  - realizacja projektu termomodernizacji strażnic OSP w Zbludowicach, Szczaworyżu, budynków z mieszkaniami socjalnymi w Młynach, Bilczowie, Broninie, Owczarach, obiektów świetlic wiejskich w Kamedułach, Broninie oraz budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku-Zdroju.
 2. Budowa dwukierunkowych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych w Busku-Zdroju, o dł. około 12 km.
 3. Montaż instalacji fotowoltaicznych na domach prywatnych na terenie gminy.
  Wyżej wymienione projekty uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
 4. Dofinansowanie z budżetu gminy modernizacji kotłowni w domach prywatnych.
 5. Rozbudowa systemu kanalizacyjnego (budowa kanalizacji w miejscowościach: Szczaworyż (dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich), Kawczyce (realizacja 2018-2019), Dobrowoda, Olganów, Bilczów, Budzyń (faza projektowa).
 6. Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej – ulice Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Korczaka, Orzeszkowej, 1-go Maja, Rzewuskiego, Rokosza, Partyzantów, Rehabilitacyjna, rów Gaik.

 

1

 

Po drugie...

Rozwój turystyki uzdrowiskowej opartej na posiadanych zasobach

 1. Renowacja zabytkowego parku zdrojowego z zastosowaniem elementów koncepcji rewitalizacji opracowanej w 1983 r. przez dr inż. L. Majdeckiego.
 2. Utworzenie parku rekreacji i wypoczynku na terenie „Małpiego Gaju”.
 3. Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych, tj. tężni, pijalni wód, oranżerii, fontanny.
 4. Zagospodarowanie parku przy sanatorium „Rafał”.
 5. Kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych między os. Kościuszki i os. Pułaskiego.
 6. Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego.
 7. Budowa ścieżki rowerowej do Solca-Zdroju.
  Zadania uzyskały dofinansowanie z RPOWŚ oraz Programu modernizacji infrastruktury sportowej.

 

1

 

Po trzecie...

Tworzenie warunków do rozwoju kultury

 1. Adaptacja budynków przy ulicy Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Przebudowa budynku Galerii Sztuki „ZIELONA” i Muzeum Ziemi Buskiej.
 3. Poprawa świadczenia usług kulturalnych poprzez modernizację i wyposażenie Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.
 4. Budowa świetlicy wiejskiej w Kołaczkowicach.
  Zadania uzyskały dofinansowanie z RPOWŚ oraz z PROW.
 5. Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Budzyń, Służów, Skorzów, Elżbiecin, Słabkowice, Kostki Małe, Palonki-uzyskano pozwolenia na budowę.

 

1

 

Po czwarte...

Rozwój istniejącej bazy oświatowej

 1. Dokończenie rozbudowy i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 – uzyskano dofinansowanie z RPOWŚ.
 2. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny – zadanie planowane do dofinansowania z RPOWŚ.
 3. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kołaczkowicach i Dobrowodzie – zadania planowane do dofinansowania z Programu modernizacji infrastruktury sportowej.
 4. Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju wraz z utworzeniem strefy rekreacyjno-sportowej na os. Sikorskiego – projekt techniczny w opracowaniu.

 

1

 

Po piąte...

Zwiększenie liczby miejsc parkingowych

 1. Budowa parkingów przy ul. Bocznej, ul. Kopernika i na os. Pułaskiego - zadanie uzyskało dofinansowanie z RPOWŚ.
 2. Budowa parkingów osiedlowych - os. Piłsudskiego i os. Sikorskiego.

 

1

 

Po szóste...

Budowa i przebudowa dróg lokalnych, kształtowanie przestrzeni publicznej

 1. Zadania przygotowane do realizacji – dokończenie budowy ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego, przebudowa skrzyżowań ul. Partyzantów i Batorego z ul. Grotta wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie ruchu okrężnego w rejonie ul. Miodowicza, budowa ul. Dygasińskiego II linia zabudowy.
 2. Zadania w trakcie pozyskania pozwoleń na budowę- budowa ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk, budowa dróg łączących drogę krajową w Broninie z drogą wojewódzką w Zbludowicach, przebudowa ul. Ogrodowej, rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich, rozbudowa ul. Polnej, Kochanowskiego, Langiewicza.
 3. Przebudowa ul. 1-go Maja, Rzewuskiego, Rokosza, al. Kasztanowej - Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPOWŚ.

 

1

 

Po siódme...

Bezpieczeństwo publiczne

 1. Zwiększenie zakresu monitoringu miejskiego - Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPOWŚ.
 2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego:
  Dokończenie rozbudowy oświetlenia w Siesławicach oraz w ul. Wrzosowej w Busku-Zdroju.
  Zadania przygotowane do realizacji to budowa linii kablowej oświetlenia w ul. Kusocińskiego oraz przy drodze krajowej na odcinku Bronina-Żerniki.
  Zadania w przygotowywaniu - rozbudowa oświetlenia w miejscowościach: Mikułowice, Pęczelice, Wełecz, Zwierzyniec, Chotelek, Las Winiarski, Nowy Folwark, Nowa Wieś oraz w ulicach Stawowej, Langiewicza, Godłowskiego, Długosza w Busku-Zdroju.

 

1

 

Po ósme...

Zaspokojenie potrzeb społecznych

 1. Ukończenie projektu budowy mieszkań socjalnych w Busku-Zdroju.
 2. Utworzenie inkubatora aktywności społecznej przy ul. Bocznej.
  Zadania uzyskały dofinansowanie z RPOWŚ.
 3.  

   

Nigdy nie składaliśmy i nie będziemy składać nierealnych obietnic. Dzięki wsparciu jakiego udzieliliście nam Państwo w latach 2010 i 2014 zrealizowaliśmy część z nich,
a Miasto i Gmina rozwinęły się i wypiękniały. Dzisiaj ponownie prosimy Państwa o wsparcie
i o głos 21 października, tak aby móc zrealizować rozpoczęte i przyszłe inwestycje – wciąż zmieniając Busko na lepsze.

Z wyrazami szacunku
Waldemar Sikora – Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Michał Maroński – Prezes stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój

Robert Burchan – Przewodniczący Klubu Radnych stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój

 

 /artykuł sponsorowany/

Zobacz także

Waldemar Sikora dziękuje wyborcom

Dodane: 2018-11-07 01:43 - czytane (1528)

TAGI:



więcej

Polecamy:

więcej

Kandydaci do sejmiku:

Telewizja

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 2

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 3

Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Występ grupy Skrzydła Kruka

Koncert Konkursowy XII OFP im. Wojtka Belona w Busku-Zdroju

Koncert Finałowy - XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona

Praktyczna strona edukacji w ZSTiO

Konkursy

Zobacz więcej Dodaj

Promocje

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego (video)

We wtorek, 25 września w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym zorganizowana została się konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego....